neděle 26. března 2017

Nežerte paragony!

Nežerte paragony, je to nezdravé! Vedlejší produkt EET soudruha Nebureše je, že se tiskne kvantum účtenek.
Tiskne se dnes především na termopapír. Tento papír nejen že je nerecyklovatelný, ale obsahuje v nezanedbatelné míře i jednu opravdu vybranou lahůdku: Bisfenol A. Upozorňuje na to mimo jiné s nemalou nadsázkou i  Drzá Klára. 
Více se o této lahůdce, která zvás samozřejmě okamžitě neotráví, ale přece jen není tak úplně neškodná, se dá najít na stránkách Arniky.
Z těchto stránek cituji:
 • BPA je charakterizován jako reprodukční toxická látka kategorie 1B. To znamená, že pravděpodobně působí negativně na schopnost reprodukce u člověka, což dokládá dlouhá řada vědeckých studií na zvířatech. BPA dokáže napodobit estrogen, ovlivňovat procesy v tělech živočichů a negativně působit na zdraví. Podle řady nezávislých studií může způsobovat tyto problémy:
  Narušuje přirozené hladiny hormonů v těle a tím může poškodit endokrinní systém. Může ohrozit vývoj plodu, miminek i dětí.
  Podle některých studií existuje jistá souvislost mezi vystavením organismu Bisfenolu A a rizikem karcinomu v pozdějším období. BPA zvyšuje i odolnost karcinomu proti případné chemoterapii.
  Vystavení plodu účinkům BPA (i v malých dávkách) v perinatálním období mění vývoj prsní tkáně a zvyšuje riziko rakoviny prsu.
  Jedna ze studií prokázala, že BPA potlačuje metylaci DNA, která se podílí na epigenetických změnách. To má souvislost s řadou onemocnění – včetně rakovinného bujení a šířením civilizačních chorob.
  Studie ukázaly i problémy s oběhovým systémem. Dospělí s vysokými hodnotami BPA se potýkali s vyšším výskytem srdečních problémů.
  Výzkum z roku 2008 prokazuje, že BPA působí na nervovou soustavu a u dětí způsobuje hyperaktivitu, problémy s pozorností a zvýšenou náchylnost na zneužívání návykových látek.
  Byla zjištěna i souvislost mezi vyšší koncentrací BPA v organismu a rizikem obezity, cukrovky atd.
  Výzkum prováděný u mužských zaměstnanců továren vystavených vysokým koncentracím BPA prokázal, že se tito muži potýkají s problémy s erekcí, ejakulací, se snížením sexuální touhy a s celkovou nespokojeností se sexuálním životem.
  Pro zvířata ve vodním prostředí je BPA škodlivá zejména kvůli svým teratogenním účinkům. BPA je schopen feminizovat samce obojživelníků a ryb. Může také přispívat k výskytu intersexu např. u dospívající parmy (Barbus sp.). BPA může měnit i časování reprodukce u volně žijících ryb.
 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  BPA je součástí mnoha běžných spotřebních výrobků. Je to velmi nestabilní sloučenina a z výrobků se snadno uvolňuje do prostředí a kontaminuje ho. Značné množství bylo naměřeno v ovzduší, řekách, pitné vodě, potravinách. Do potravin se BPA uvolňuje z plastových obalů (plastové nádobí, lahve, konzervy s epoxidovou výstelkou).

  Vlastně o nic nejde - je ten sajrajt všude. Jen ho zase bude o trochu víc.... :-(

Žádné komentáře: