pondělí 3. prosince 2012

Tak se mi nějak neudělalo dobře.....

Jsme malá obec a plochy veřejné zeleně nejsou velké. O to více se asi náš nejširší (a to prosím bez legrace) a nejustaranější ( to s velkou nadsázkou) starosta s obecním pohůňkem rozhodli o zeleň starat. Bohužel.
Začalo to tím, že byl v naší obci zpracovám projekt na tzv. revitalizaci zeleně. Tak bylo kulantně opsáno, že se vykácí, co vykácet jde a zasází se to znova. Místo stříbrných smrků, které se sice na vesnici opravdu nehodí, ale nejsou ve špatné kondici se vysází červené javory, které se tam nehodí úplně stejně. A tak podobně dále. Pěšinky, lavičky, parčíčky a miniparčíčky. Smazat rozdíl mezi městem a venkovem! Vždyť na to budou dotace. Vysoutěžené cena je cca  2 200 000 Kč. Byl by hřích neproinvestovat.No, tady se blýská na časy. vypadá to, že obec snad nebude mít peníze na spolufinancování a hrůza se realizovat nebude.


Tak se aspoň napřely síly na zušlechtění parčíku u školy. A protože krasocit pana starosty i obecního zaměstnance nemá hranic, začaly vznikat pod šikovnýma rukama toho dobrého muže krásné kvádry a šišoidy. Za obec geometrickou! Hurá! Svídy za pomníkem obětem válek, které volají buď po zmlazení, či lépe po vykopání jsou vystříhány rafinovaně do kmenných tvarů. Jaká to krása a elegance!

No a když se jednou naší vsí přehnal vítr a padle jedna stará lípa, pan starosta pojal nápad odborně ošetřit i další lípu mezi stromy. Tu už před  časem odborná firma ošetřila a vyvázala tak, aby se koruna zpevnila a vítr ji nerozlomil. Nynější ošetření  dopadlo skoro dobře. Jen je možná spíše odporné, než odborné.
Nevím, kdo ho dělal a nevím, kdo vedl ruku drvoštěpovi. Mám určité podezření, že to nebyl ani moc zahradník či arborista. Řez na kosterní větvi kousíček nad úvazkem bez nějaké tažné větve, háky kosterních větví. které zaschnou, ale nezahojí se.....

 Ta krása je vidět už z návsi....
Přidat popisek
 Zblízka je to úchvatné....

 Při bližším pohledu je mi nějak divně....