čtvrtek 29. května 2014

Když do města přijede osvěta.....

Když do města přijede osvěta, může to být určitě zajímavé. Osvěta dorazila i do nejbližšího města, pouhých pět kilometrů od naší obce. a nestačil jsem se divit!
Sekat trávníky se v dešti pořádně  nedají, tak jsem si dal úřední den - berňák, pojišťovnu, poštu a podobně. A v Chotěboři jsem nevěřil vlastním očím. Před nákupním střediskem kousek od náměstí vyrostla řada stojanů s velkoplošnými fotografiemi. Zdály se mi nějaké "netradiční" a protože jsem zvědavec, zašel jsem se na věc podívat zblízka.
Jakýsi  obskurní spolek zde nainstaloval výstavu proti potratům.

Domnívám se, že jsem člověk dosti otužilý, ale tahle výstava má záměr šokovat za každou cenu. Na přístupových chodnících bylo varování:
Nevím, kdo za tímto uskupením prudičů je. Připadá mi to jako nějaký spolek militantních katolíků, ale rád bych se pletl. Nevím, co si od svých aktivit slibují. Domnívám se, že rozhodnutí o potratu není určitě pro žádnou ženu lehké. Pokud jsem se ale podíval do různých článků a statistik , došlo v uplynulých letech k výraznému snížení jejich počtu. Je zajímavé, že šéfem tohoto spolku je muž. I v Chotěboři agitovali dva pánové. Jeden z nich projevil výslovný nesouhlas s uveřejněním své podoby, proto jsem oběma pánům raději obličeje odstranil. Jen v mé lebi vrtá červíček pochybností: proč pak se stydí za uveřejnění své podoby v souvisloszi s touto akcí, je-li tak neochvějně přesvědčen o její správnosti?
Je zajímavé, že ohlas lidí byl v drtivé většině negativní. A domnívám se, že většina na tom bude asi dost podobně jako já: nemyslím si, že potraty jsou úplně správně, ale tato forma protestu  se mi jeví být velmi nechutná. A úplný zákaz mi připadá nesmyslný a nemístný.
A takový jsem prevít, že jsem alespoň byl požádat příslušníka městské policie v Chotěboři, aby pánům vysvětlil, že jejich dodávka na parkovišti a povinným použitím parkovacích hodin a limitem stání půl hodiny opravdu nemůže stát celý den....