neděle 7. května 2017

Prasárny libické

Opukové stráně mezi Libicí nad Doubravou a vrchem Hradiště jsou v okolí jedno z míst, které mám moc rád. Ne snad, že by se v něm vyskytovaly zástupy chráněných specialit, ale je tak obyčejně hezké.
 Polní cesta ve své druhé polovině už minula pravidelně obhospodařovaná pole a jde úvozem šikmo opukovou strání, ve které míjí zarůstající lom. Je to místo vonící svízelem, mateřídouškou, v horní části bylo vždy žluto prvosenkami. V keřích podle cesty hnízdili ťuhýci obecní a různé pěnice. Na rozvetlých hlozích podle cesty bývali pravidelně k potkání zlatohlávci. I motýlů se tu najde dost. Louka je tu druhově bohatá a hmyzáky je oblíbená.   Ale i ty speciality se najdou: třeba záraza vyšší a hořeček brvitý.
                                                                    Záraza vyšší                                                                    Cesta vede úvozem


                Vlevo kolem cesty je vidět rozsáhlé keřové patro, které bylo domovem řady ptáků
Ovšem, je tu jedna potíž. Už před nějakým časem jsem slyšel, že soudruh předseda slavíkovského JZD má problém Opravuji: Pan předseda ing.Václav Němec, předseda  Družstva vlastníků půdy a majetku Slavíkov... Touhle hezkou cestou neprojede jeho skvělá, za dotace nakoupená technika a k loukám musí Hradiště nešikovně objíždět. Tak se prý místo úvozové cesty udělá asfaltka. Pozemky jsou městyse Libice nad Doubravou. Tolik se mi bez záruky pravdivosti doneslo k uchu. Celkem jsem pochyboval, že je taková kravina reálná. 
Dneska jsem se šel podívat, jaké lezou kytky a co tam létá za ptáky. A tenhle pohled už byl minulostí:Proběhla rozsáhlá tězba jak borovic poblíž cesty, tak hlavně keřových skupin. Výsledek je tristní. Co mě míchlo ale asi nejvíc, to bylo veliké ohniště v místech, kde touhle dobou rostlo nejvíc prvosenek.  Ani ptáci už podle cesty nezahnízdí, nemají v čem.


Prostě dokonalý holožír v duchu nejlepších tradic socialistického hospodářství. A soudruh předseda MNV, tedy pardon, pan Václav Venhauer , starosta něstyse, je určitě spokojen a nezbývá, než mu pogratulovat.
Jen doufám, že má vše řádně povoleno a že nějak věrohodně vysvětlí, proč obecní pohůnci pálili v hromadách větví pneumatiky....Našel jsem alespoň pár krčících se prvosenek, které ruka "hospodářova" nestihla zlikvidovat.Mé rozčarování ze stavu lokality bylo takové, že jsem to v duchu nejlepších českých tradic nabonzoval Oblastnímu  inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě:

Dobrý den,
při návštěvě  kopce Hradiště u Libice nad Doubravou jsem si nemohl nepovšimnout poměrně rozsáhlého kácení stromů a masivní likvidace keřového patra na několika parcelách.
Protože se jedná o dvě parcely 1. zóny CHKO a jednu parcelu zařazenou do 2.-4. zóny CHKO, žádám Vás tímto o prověřeření legálnosti tohoto zásahu. Dotčené pozemky patří městysu Libice n.Doubravou a předpokládám, že i  jeho pracovníci prováděli ono kácení a pálení. Zde bych snad ještě zmínil, že každá hromada větví byla velmi pečlivě podložena několika kusy pneumatik, aby lépe hořela. Už sám tento skutek by určitě zasloužil řádné ocenění.
Cesta vede lokalitou, která je Vám jistě dobře známa. Roste tam hořeček brvitý, záraza vyšší(?), prvosenka vyšší a není nezajímavá ani entomologicky.  V keřích, které byly vykáceny  hnízdili pravidelně ťuhýci obecní.
Čísla dotčených parcel parcel a fotografie naleznete v příloze.

Prosím Vás, abyste mě informovali o výsledku šetření.

S pozdravem
Hynek Boháč Uvidíme. Doufám, že to má pan starosta všechno řádně podložené. Ale ty pneumatiky nezdůvodní, ani kdyby se na vlasové nudle pokrájel, chuligán!