středa 22. července 2015

Prasárny vesnické s barokem se snoubící

Tak jsem dnes jel přes Maleč. Vesnička vzdálená zhruba 5 kilometrů od naší vsi. A oko těkalo i mimo vozovku. A tak jsem zaregistroval další námět na fotografii do složky "Prasárny vesnické".
Při letmém pohledu si povšimnete pouze barokních soch. Na http://www.npu.cz/barokni-socha/statue/vypis/detail/271/ se dočtete že (cituji):
Kamenná socha Panny Marie představuje práci neznámého kamenosochaře. Socha stojící na mohutné korintské hlavici a soklu představující torzo bývalého mariánského sloupu, kterému dnes chybí dřík, jehož části jsou ve zvláštní kompozici rozmístěny mezi sochou Panny Marie, zvoničkou a sousední sochou sv. Jana Nepomuckého. Jednoduchý  podstavec s vyloženou horní římsou je v čele doplněn čitelným erbem rodu Vořačických z Paběnic, kteří vlastnili malečské panství od roku 1687. Na soklu je usazena korintská hlavice, jež je neobvyklá především vrcholovými hlavicemi vystupujícími z akantových listů, které jsou vyjma hran také na středech všech čtyř stran. Hlavice tvoří základnu pro samotnou sochu Panny Marie. Kristova matka je znázorněna v poměrně statickém postoji těla, s bohatě rozevlátou drapérií šatu a pláště, který ženě padá přes ramena. Ženský oděv je kolem pasu upnut drobným páskem. Ruce jsou k zápěstí uraženy. Podle celkového kompozičního řešení sochy soudíme, že znázorňuje tzv. Pannu Marii Kafkovskou, nebo-li Pannu Marii v Naději.


Dále pak se dočtete, že :
Socha svatého Jana Nepomuckého představuje pravděpodobně jako v případě sochy Panny Marie torzo památky, dnes ochuzené o původní sokl. Ten je dnes jednoduchý zděný a omítnutý. Na něm stojí kamenný podstavec sochy s erby v čele a s konkávně projmutými boky. Pražský mučedník stojí v mírně disproporčním esovitém postoji oblečen v klasické kanovnické roucho. Splývavá drapérie spadá Janu až k chodidlům. Pravou rukou drží světec kříž s tělem Krista, levá jej pak přidržuje. Světec měl kolem hlavy dle zvyklostí svatozář s pěti hvězdami, která dnes chybí.


Celek vypadá slušně. Snad bych ale připodotkl, že je dojem z místa by byl náležitě korunován teprve tehdy, když by v pozadí stojící dům měl k barevné břizolitové omítce ještě kolem oken okeničky z černých kachlíčků, tolik populární v létech šedesátých. A plot by mohl být svařen na způsob bruselského vzoru, nebo aspoň z pásů odpadových plechů po vysávání drobných součástek.
Obecní zastupitelsto si asi bylo této nedostatečnosti vědomo a tak místní sáhli aspoň k malému vylepšení místa. Mezi některými starosty dnes tak populární nádoby z betonu zdobeného drobnými oblázky.....  Prasárna největší. A když se ještě kytky nechají uschnout, je celkový dojem naprosto dokonalý.  :-( To je ale krása, krucinál už jednou!

sobota 18. července 2015

Mé setkání s orgánem. Policejním.... Prý....

Páteční ráno bylo v Chotěboři v místech. kde jsem sekal, takové nějaké jiné. Naproti přes ulici, u firmy, která obchoduje s palivovým dřívím stálo policejní auto. Chotěbořsští okrskáři. Nějak jsem věci nevěnoval pozornost a kroužil dál na sekačce. Za chvíli přijíždí další auto. Druhá parta z chotěbořského oddělení. A během pár minut třetí. Tyhle pány jsem už neznal.Dva chlápci v civilu, jeden vlekl velký kufr. Až teď jsem si všiml prostřiženého plotu a lehce pochroumané Avie s kontejnerem - vypadala, že jí někdo zinknul do okna.
Jak jsem projížděl kolem, říkám chotěbořským: " To jsou ale veliké manévry! Cítím se být ošizen. Když mi ukradli traktor, byli jste tam jen dva a jedno auto..."
I dozvěděl jsem se, že tu v noci nějaký padouch chtěl štípnout Avii. Naštěstí se nezadařilo. A na místní skládce se prý někdo pokusil o bagr. Proto auto druhé party, která jela odtamtud. A poslední auto, to je technik z okresu, který  jel zajistit stopy. A protože jsem tvor zvědavý, koukám, čím policie fotí. No, ozbrojené sbory kanónem, že ano, co jiného! Tak jsem si ještě rýpnul a povídám: " Myslel jsem, že policie ČR je slušná firma a vy zatím fotíte Canonem! " Dostal jsem zdarma   krátkou přednášku o skvělosti Cnonu 600D pro policejní práci. .-) Už jsem se chystal k odchodu a jen jsem utrousil: " No jo, ono se dneska krade, ani poledne se nedrží." A jen jsem ztuhnul, když mi ten dobrý muž, kterému by i podle vizáže spíše v ruce slušel pendrek, než fotoaparát odvěti: " Chtěli jste demogracii, ne? Tak ji tu máte!" Musel jsem se rozvzpomenout na chabé zbytky slušného vychování a raději mlčky odejít.
Co myslíte, mluvil jak orgán policejní, či nějaký úplně jiný? :-(

čtvrtek 2. července 2015

Poslední věci člověka....

Dnes jsem dostal do kastlíku letáček s úžasnou, naprosto neodolatelnou nabídkou. Akční nabídka hrobů.
 Ano, jsem ve věku, kdy pánové bývají postiženi prvním infakrtem, vzhledem k cukrovce a vysokému tlaku se mi to může přihodit sofort. Má manželka mi vždy vyhrožovala, že až mě zaklapnou do futrálu a projedu pecí, nasype popel do přesýpacích hodin, prý aspoň konečně jednou budu něco dělat.
 Dnes, když jsem viděl nabídku akčních hrobečků s  apartní módní vlnkou, říkám manželce, ať mě raději vysype na libovolném místě, tohle, to nad sebou nikdy mít nechci.
  Nedej bože, abych se pak ocitl na krchově, kde nějaký agilní blb instaluje krtkoplaše z PET lahví. Dělá to hrozný kravál, tam bych fakt ležet nechtěl. :-(
A tu se má manželka nečekaně projevila jako bytost milující, přející mi jen to dobré a povídá: "Vysypu Tě pak do Doubravy, aspoň se jednou konečně podíváš  k moři! " No není úžasná? :-)